สถิติ
เปิดเมื่อ9/02/2014
อัพเดท27/05/2020
ผู้เข้าชม40302
แสดงหน้า75236
ปฎิทิน
May 2020
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
ข่าวสาร

 

แบบฟอร์มขอทำวิจัย

(27/05/2020 08:19) อ่าน 7585 ครั้ง
        ...
อ่านต่อ >>
 
 

แบบฟอร์มอื่น ๆ เกี่ยวกับวิจัย

(8/05/2020 13:24) อ่าน 3443 ครั้ง
          ...
อ่านต่อ >>
 

 
    ประกาศสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
เรื่อง แนวทางการดำเนินการวิจัยในมนูษย์

ในช่วงที่มีการระบาดของโรคโคโรนา สายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
 
mail
    ขอเชิญท่าน หรือนักวิจัยที่สนใจ
เข้าร่วมรับการอบรมโดยสามารถเข้ารับการอบรมทั้ง 2 หลักสูตร
หรือในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง

1. “หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”
(Human Research Participated Protection Course)
ในวันพฤหัสบดี
ที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 12  อาคารสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

2. “แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี” (ICH-GCP)
ในวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 12
อาคารสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ผู้เข้ารับการอบรมครบถ้วนทุกหัวข้อการอบรมจะได้รับใบรับรองผ่านการอบรม(Certificate)
ซึ่งต้องใช้ประกอบการยื่นโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯ

โดยส่งรายชื่อสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ สำนักงานจริยธรรมการวิจัย
อาคารสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ชั้น 12 โทร. 5213, 5214

ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563   (รับจำนวนจำกัด) 

>>> DOWNLOAD <<<

เกณฑ์การผ่านการอบรม
1. ต้องเข้ารับการอบรม 100 % และ
2. ทำแบบทดสอบผ่าน 80 %