สถิติ
เปิดเมื่อ9/02/2014
อัพเดท18/01/2019
ผู้เข้าชม27065
แสดงหน้า53710
ปฎิทิน
January 2019
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  
AdsOne.com

ข่าวสาร

 

แบบฟอร์มขอทำวิจัย

(18/01/2019 15:04) อ่าน 4640 ครั้ง
       ...
อ่านต่อ >>
 
 

แบบฟอร์มอื่น ๆ เกี่ยวกับวิจัย

(16/01/2019 11:14) อ่าน 2100 ครั้ง
          ...
อ่านต่อ >>
 
  ระเบียบสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ว่าด้วยข้อกำหนดการวิจัยในมนุษย์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี พ.ศ.2562 enlightened
 
  ระเบียบสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมการวิจัย และค่าธรรมเนียมการขอรับพิจารณาจริยธรรมการวิจัย enlightened  
 
  คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี enlightened
 
     นักวิจัยสามารถ Scan QR-CODE
เพื่อดาวน์โหลดไฟล์แบบฟอร์มได้เลยคะ.....

  mail    แบบฟอร์มขอทำวิจัย        

 mail   แบบฟอร์มอื่น ๆ เกี่ยวกับวิจัย    

 


  โครงการวิจัยที่ส่งภายในวันที่ 20 ของเดือนจะได้รับการนำเข้าที่ประชุมพิจารณาในวันจันทร์ สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนถัดไป โครงการวิจัยที่ส่ง หลังวันที่ 20 ของเดือนจะได้รับการนำเข้าที่ประชุมพิจารณาในรอบการประชุมถัดไป  (รับพิจารณาเดือนละไม่เกิน 7 โครงการ / เดือน)

ท่านสามารถส่งโครงการวิจัยได้ที่  สำนักงานจริยธรรมการวิจัย
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี อาคารสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  ชั้น  12   โทร.02-3548333  ต่อ  5213,5214 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 08.00 - 16.00 น


  กำหนดการประชุมพิจารณาโครงการวิจัยของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
      สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ปี 2562
Click  PDF file  <<<<


คลินิกจริยธรรมการวิจัย
กรุณานักจองคิวล่วงหน้าที่ สำนักงานจริยธรรมการวิจัย โทร 5213, 5214

 
 อบรม “หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Research Participated Protection Course)
วันที่ 27 มิถุนายน 2561  ณ. ห้องประชุม ชั้น 13  อาคารสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 


อบรม “หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Research Participated Protection Course)

วันที่ 15 มิถุนายน 2561  ณ. ห้องประชุม ชั้น 12  อาคารสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
อบรม แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Practice Guideline) และ หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
(Human Research Participated Protection Course) วันที่ 26-27 มิถุนายน 2560

ณ. ห้องประชุมสยามบรมราชกุมารี 3  ชั้น 7  อาคารสยามบรมราชกุมารี 

  อบรม  หลักสูตร การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Practice : GCP) 

 วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30-16.30 น.  ณ ห้องประชุมจักรพันธุ์ โปษยกฤต ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี

 บทความ

 

สิทธิของผู้เข้าร่วมการวิจัย

อ่าน 308 ครั้ง
สิทธิของผู้เข้าร่วมการวิจัย สิทธิของผู้เข้าร่วมการวิจัย ถ้า...
 
 

จรรยาบรรณนักวิจัย

อ่าน 403 ครั้ง
จรรยาบรรณนักวิจัย        ...
 

แกลอรี่

 

เข้าชม 168 ครั้ง